2014-03-29 09:35:28

Težok i tuka

Opet su me poslali u none. Od svukud je garmilo i lampalo. Kad son intro, nona Rakelina je jušto butovala bijicu u peć. Zeje je žvjelto uzavrilo. Jedva son čeko da fini večera, jer gušton slušot nonu kako kod špahera provjo store gončice. Tu večer nona mi je provjala ovu o težoku i tuki koja mi je bila nojdraža.

 

 

Siromašan težok je imo somo jednu tuku. Penso je ča bi moga učinit sa njuon pa mu duojde u pamet da bi bilo nojboje da je daruje kroju.

Kad mu je doni, kroj mu reče: "Nos je šijest a somo jedna tuka, ako ti tuo znoš podilit jo ću vazijet dor a ti ćeš bit bogato nagrođen."

Težok reče: "Vi ste glova kraljevstva i fameje pa vi meritote glovu, vašoj ženi grije vrot jer je ona do vos kako i glova do vrota, ćerima grijedu krila jer će se one odat i odletit, sinima grijedu noge jer su oni stupi kraljevstva, a ono ča ostane grije meni.”

Kroju se svidi kako je težok to podili pa ga nagrodi.

Na putu za doma težok je bi kuntenat i kanto je. Susid ga pito zoč je tako dobre voje. On mu odgovori da je darovo kroju tuku i da ga je on bogato nagrodi.

Susid odnese svojih pijet tukih kroju pensajuć da će i njega bogato nagrodit.

Kroj i njemu reče: "Pijet je tukih, a nos je šijest. Ako ih ti znoš pošteno podilit bit ćeš nagrođen."

On ih ni zno podilit pa je pozvo težoka.

Težok reče: "Kroj i njegova žena i jedna tuka - tuo ste tri, dvi ćere i jedna tuka - tuo ste tri, dvo sina i jedna tuka -  tuo su tri, a ove dvi tuke ča su ostale i jo - tuo smo isto tri."

Kroj ga opet bogato nagrodi.

Težok se cili kuntenat vroti doma, a susid je osto žalostan.

Težok mu reče na tuo: "Kuo umi, njemu dvi".

 

Antonio Moškatelo,  3. razred

Mentor: Anita Blašković

OŠ Petra Hektorovića, Stari Grad


Osnovna škola "Grohote" Grohote